c1c2c3c4c5c6c7c8c9

název skladbyc1c2c3c4c5c6c7c8c9
Ej, kráčel junák11 1212 113
Lov lovili měšťáci12 1565 434
Víla vílu přes Kom zavolala11 2334 443
Sokol letí, sokol letí11 -3-211 -3-21
Za tisíc jsem koně koupil12 3234 232
Oj, děvojko bílá i ruměnna!15 4543 232
Vyrostla je sladká hruška1-3 -3-212 1-2-2
Dívčina volý z hrdla štíhlého1-2 1234 336
Vítr růží polem širým nese12 321-2 211
Miloval se bílý holub1-2 -3-21-2 2-2-3
I Lim voda nemá broda11 4321 234
U Omera výše Sarajeva16 3212 21-2
Na tom poli Drinopoli12 3234 543
Dej hubinku, děvče moje milé!1-2 -3-4-3-2 -222
Proč, milý můj, sladké jméno11 2332 324
Kdo to libě v dáli pěje?1-2 21-22 211
Usnul Rajko pod topolem14 4454 321
Jak mi zima dlouhá, smutná byla!12 1-2-3-2 1-2-4
Po voděn-, po voděnce15 5432 311
Andělije vodu1-2 2-3-3-2 -412
Mladí hoši bujaři11 5576 577
U Ivana gospodara11 1111 332
Po voděnce Jahoda se béře13 5435 543
Děvojčice růži brala11 2343 112
Oj, Morava, bystrá voda12 3432 132
Pojď na levo, bratře Stevo!11 1-2-3-4 -2-2-2
Tichá vodo, tichý vodo!11 2111 1-21
Hraje bula i kaluděr12 2332 122
Dnes je pátek, zítra sobota je14 3454 321
Lesem kráčí ověnčení svati11 -3-2-4-2 -21-2
Ej, co se na výšině lesy chvějí?12 1322 213
Bědný Jovo lesem kráčel hustým12 3431 234
Aj, kterak může, bědný Jovo...1-2 1224 31-2
Co se bělá za svitání?12 3432 332
Otec můj má devět vinohradů13 4558 786
Bělouše Jan po ulici vodil11 -2143 543
Utrh' jsem kvítí červené1-2 3123 1-21
V noci přišel jinoch sličný14 5343 2-21
V sadě dívky sosnu zasadily1-2 -3-2-21 -2-3-2
Odekdy já les tu lesem stojím1-2 -31-21 -21-2
Slíbila jsem, přísahal13 2-213 2-21
Oj, dívčino černooká!12 2345 432
Vizte bědu v městě Bělehradu!12 3432 12-2
O, jabloni zelinko!1-2 -3-41-2 -3-2-3
Celičkou noc s oblak jen se lilo12 3112 112
Spi, synáčku, Bůh ti ku pomoci!12 3412 541
Děšť se lije dole po lučině1-3 -2-2-3-4 -3-5-4
Koupím tobě sponky žluté1-2 1-212 321
Chovala Milka slavíčka11 2321 235
Oj, tydívko usměvavá!12 3432 145
Leposavo, zda bys provdala se?11 4213 211
Kvítek jsem krásný ulomil13 21-21 332
Krásná ti je u Al-agy dívka!1-4 -4-4-4-4 -3-4-5
Ejhle, kolo pod lesem!11 21-2-3 -4-3-4
Dva sběhové lesem ubíhali1-2 1-3-3-2 -3-2-4
Kolébá, kolébá12 4211 21-2
Jabloň vyrostla14 4223 322
Dolinou šla dívčína12 321-2 134
Ty, děvo, ty, děvojko!1-2 -31-3-4 -5-41
Proč hrad Smederovo...12 1-322 1-2-4
Seničanko, dívko roztomilá!11 2321 354
Padlo jíní11 11-3-3 1-2-3
Co se bělá za svitání1-2 1234 323
Hra na sviralu (pro kozy)1-2 -3-7-2-3 -4-7-3
Hra na sviralu (pro ovce)1-2 -3-5-2-3 -4-51
Hra na sviralu (pro hovězí skot)1-3 -3-4-3-2 1-21
Hra na sviralu (pro lidi)1-5 -2-61-5 1-51
Jano moje, Jano!11 2324 321
Vyšívá dívka u moře12 1432 432
Spěj, Dunaji, tichá vodo, chladná!12 3234 565
Hymna1-3 -3122 1-2-2
Ubavoj nam Crnoj Gori1-3 -3122 1-2-2