Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha VIII. Písně černohorské


Ludvík Kuba, Praha 1890

KapitolaStrana
O jazyku srbocharvátském1
Ej, kráčel junák3
Lov lovili měšťáci4
Víla vílu přes Kom zavolala6
Sokol letí, sokol letí8
Za tisíc jsem koně koupil9
Oj, děvojko bílá i ruměnná!10
Vyrostla je sladká hruška13
Dívčina volá z hrdla štíhlého14
Vítr růži polem širým nese16
Miloval se bílý holub18
I Lim voda nemá broda21
U Omera výše Sarajeva22
Na tom poli Drinopoli24
Dej hubinku, děvče moje milé!26
Proč, milý můj, sladké jméno28
Kdo to libě v dáli pěje?31
Usnul Rajko pod topolem32
Jak mi zima dlouhá, smutná byla!34
Po voděn-, po voděnce37
Andělije vodu lije38
Mladí hoši bujaří40
U Ivana gospodara42
Po voděnce Jahoda se béře43
Děvojčice růži brala44
Oj, Morava, bystrá voda46
Pojď na levo, bratře Stevo!49
Tichá vodo, tichá vodo!50
Hraje bula i kaluděr51
Dnes je pátek, zítra sobota je52
Lesem kráčí ověnčení svati54
Ej, co se na výšině lesy chvějí?55
Bědný Jovo lesem kráčel hustým56
Aj, kterak můžeš, bědný Jovo...58
Co se bělá za svitání?60
KapitolaStrana
Otec můj má devět vinohradů62
Bělouše Jan po ulici vodil64
Utrh jsem kvítí červené65
V noci přišel jinoch sličný66
V sadě dívky sosnu zasadily69
Odekdy já les tu lesem stojím70
Slíbila jsem, přísahala72
Oj, dívčino černooká!73
Vizte bědu v městě Bělehradu!74
O, jabloni zeleniko!76
Celičkou noc s oblak jen se lilo77
Spi, synáčku, Bůh ti ku pomoci!78
Déšť se lije dole po lučině81
Koupím tobě sponky žluté82
Chovala Milka slavíčka86
Oj, ty dívko usměvavá!88
Leposavo, zda bys provdala se?89
Kvítek jsem krásný ulomil90
Krásná ti je u Al-agy dívka!92
Ejhle, kolo pod lesem!94
Dva sběhové lesem ubíhali96
Kolébá, kolébá97
Jabloň vyrostla98
Dolinou šla dívčina100
Ty, děvo, ty, děvojko!101
Proč hrad Smederevo...102
Seničanko, dívko roztomilá!104
Padlo jíní106
Co se bělá za svítání107
Hra na sviralu (pro kozy)108
Hra na sviralu (pro ovce)108
Hra na sviralu (pro hovězí skot)109
Hra na sviralu (pro lidi)109
Jano moje, Jano!110
Vyšívá dívka u moře112
KapitolaStrana
Spěj, Dunaji, tichá vodo, chladná!113
Hymna114
Jak černohorské písně zpívati?118
O písních černohorských119
Ukazatel písní122
Opravy123
Obsah124