Český lid 1


Dr. Lubor Niederle, Dr. Čeněk Zíbrt, Praha 1892

str. 0

Slavná Česká akademie pro vědy, slovesnost a umění (první a třetí třída) přispěly ku vydávání prvního ročníku Českého Lidu po 150 zl. Podle vzájemné úmluvy užilo nakladatelství poloviny této částky na zaopatření ilustrací, přesahujících původní rozpočet Českého Lidu; druhé poloviny užilo k remuneraei redakce a k zvýšení honorářů.