Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha I. Písně české


Ludvík Kuba, Pardubice 1888

KapitolaStrana
1. Kdo jste boží bojovníci.5
2. Co pak si myslíš, že já se nevdám.7
3. Pučala má milá pučálku.8
4. Ach vyletěl je z hory pták.10
5. Žalo děvče, žalo trávu.12
6. Až já budu nade dvorem...15
7. Měl jsem hezkou milou.16
8. Já na vojnu.18
9. Půjdem spolem do Betléma.20
10. Dala jsi mně šátek.23
11. Jedna hodina.24
12. Když se milý na vojnu bral.26
13. Žaly jsou travičku.28
14. Horo, horo, vysoká jsi.30
15. Nechoď tam, poď radš k nám.32
16. Já mám koně, pěkný koně.33
17. Kudy bysi, Janku, vyšel?33
18. Pod našima okny ...34
19. Káčo, Káčo Kulichova.37
20. Haj husy ze pšenice!37
21. Přes ty pustý lesy...38
22. Já ne, to ty...40
23. Chodila matička.42
24. Přes hráz, přes hráz.45
25. Jsou, jsou na potoce ráčata.46
26. Já jsem panna růže.48
27. Je-li pak to pravda, nebo ne.50
28. My jsme hoši z Veselího.52
29. Čtyry koně jdou.53
30. Časně ráno za svitání.54
31. Včera neděle byla.56
32. Podívej se na mě.58
33. Jen ty nás, formánku, nezvrhni.61
34. Inu! měl jsem hezkou holku.62
35. Široký, hluboký . . .64
KapitolaStrana
36. A já vždycky . . .66
37. Řekni, řekni, řekni jí . . .69
38. Sil jsem proso na souvrati.70
39. Já jsem kočí z Vídně.72
40. Což ten slavíček.73
41. Slyšel jsem, viděl jsem.74
42. Vari, holka, vari, vari!77
43. Teče voda studená.78
44. A já pořád, kdo to je?80
45. Vlk mi radu dal.81
46. Vy jste chlapci, vy jste!81
47. Pannám fijalky, mládencům růže.82
48. Teče voda, teče.84
49. Moc koudele.87
50. U Hosína.87
51. Ach, my ubozí sirotci!88
52. Vzali mě na vojnu.90
53. Liduško, jak se máš?92
54. Vím já chaloupku.94
55. Já jsem tkadlec od Nymburka.96
56. Co to máš, má milá?97
57. Sázela má milá.98
58. Anduličko, vstávej!100
59. My jsme ženy všecky hezký.101
60. Ach, holka, holka !101
61. Měla jsem holoubka.102
62. Dlouho, můj holečku.104
63. Mám šedivou hlavu.105
64. Káčo, Káčo, poď domů!105
65. Když jsem šel od milý.106
66. Co se to tam svítí?109
67. A já dycky pláču.109
68. Ach, synku, synku!110
69. Jsem, jsem z Rakovníka.111
70. Na prahu stála.111
KapitolaStrana
71. Ještě se tam ta pšenička.112
72. Holka neznámá.113
73. Máš, máš, máš, sedláčku.114
74. Ančička konopě močila.116
75. Nevdávej se, má panenko.116
76. Jeníčku bloudíš.117
77. Ach, prší, prší rosička.118
78. Když jsem plela len.119
79. Každý se nám diví.120
80. Už, už, už.121
81. Já bych tě, má zlatá!122
82. Jen se mně, má milá, dobře chovej!124
83. Andulko, vem kosu!124
84. Málo pšenic, málo žit.125
85. Šla má milá.126
86. Šla má milá.127
87. Když jsem šel cestičkou.127
88. Co pak ti naši dělají?128
89. Zatmělo se mně slunéčko.126
90. Překrásné hvězdičky.130
91. Na těch Klenovskejch paloučkách.131
92. V černém lese na pasece.132
93. Pověz mně, Vávroušku!133
94. Což je ta láska zlá!134
95. Vždycky mně matička říkávala.135
96. Plakala, želela.136
97. Strejček Nimra.137
98. Jen ty mě, koníčku, pěkně nes!137
99. Až z Vítkova půjdu.138
100. V Klášteře koníčky kšírujou.139
101. Pověz ty mně, hvězdičko má!140
102. Cesto zlá, nedobrá!141
103. Žežulinka kuká.142
104. Pec nám spadla !143
105. Já tu nebudu !144
KapitolaStrana
106. Zakukala žežulička.145
107. Už vás opouštím, tatíčku!146
109. Pásla ovečky.147
110. Kdo to chodi po hřbitově?148
111. Trochu kyselá, trochu sladká.149
112. Proč pak, moje milá, pláčeš?149
113. Za těma, za těma...150
114. Zafoukej, větříčku!151
115. Což se mně, má milá, hezká zdáš!152
116. Řehtej mi, řehtej!154
117. Lepší je ta rejdovačka.155
118. Už mou milou do kostela vedou.156
119. Sil jsem oves.157
120. Vletěla husička.158
121. Vem ty si mě nebo nevem!159
122. Utíkej Káčo, utíkej!159
123. Když jsem já šel od své milé.160
124. Kde domov můj?!161
125. U našeho jazera.162
126. Stanula dzěvucha.163
127. Na Polanskej vodzě.163
128. U suseda zahrádečka.164
Závěrečná úvaha IV.165
Obsah170