Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XIII. Písně ze starého srbska.


Ludvík Kuba, Praha 1928

 

LUDVÍK KUBA

 
 

SLOVANSTVO
VE
SVÝCH ZPĚVECH

KNIHA XIII.

 
 

PÍSNĚ
ZE STARÉHO SRBSKA

S úplnými původními texty

a českými překlady
JANA HUDCE

ZPĚV A KLAVÍR

 
 

PRAHA

NÁKLADEM VLASTNÍM. V KOMISI

Hudební Matice Umělecké Besedy
1928