Podunajská dedina v Československu.


Antonín Václavík, Bratislava 1925