Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XV. Písně bulharské.


Ludvík Kuba, Praha 1929