Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha IV. Písně polské


Ludvík Kuba, Pardubice 1887

KapitolaStrana
O jazyku polském5
1. Bože, Tys Polsku7
2. V stolu...9
3. Jedou vozy rovinami.10
4. Wiwat.11
5. Mazur Chłopického.12
6. Když jsem krávy pásávala...15
7. S požárů dýmem...16
8. Valčík svatebný.19
9. Vem si mě, Janku!20
10. Ač mám domek z hlíny ...23
11. Prýští voda, prýští...24
12. Ještě Polska nezhynula.26
13. Kola javorová.30
14. Jede kozák z Ukrajiny.32
15. Pantáto rozmilý!33
16. Nejsi víc naše, děvuško!34
17. Co jsi to myslela?37
18. Co jsi se tak zadumala?38
19. Valčík.40
20. Wiwat.41
21. Wiwat.41
22. Zelená louka, pěkný květ.42
23. Chtěl jsem ondy pocelovat.44
24. Mazur.47
25. Černý kohout pěje.48
26. Bože, dej!50
27. Sil jsem proso.52
28. Polský.55
29. Když koně napájel.56
30. Šel jest na trh Ječmínek.58
31. Krásná Hano!60
32. Polka.63
33. Tancovala Majdalena.64
34. Když jsem se s ní loučil.65
KapitolaStrana
35. Věrně jsem ti, pane bože, sloužila.66
36. Kujawiak.68
37. Sedí zajíc v brázdě.68
38. V Betlemě městě.70
39. Pozvali mě na veselku.71
40. Vyleť, ptáčku, vyleť!72
41. Wiwat.73
42. Oj, lovili dva rybáři.74
43. Svatební pochod.77
44. Kujawiak.77
45. Ve Varšavě.78
46. Mazur.79
47. Každý hned sirotka pozná.80
48. Svatební tanec.81
49. Nový rok nastává.82
50. Nuž, vybírej se!85
51. Oj, ty má Anduličko!85
52. Ajta, z podhůří.86
53. Wiwat.87
54. Oj, vyjdu já88
55. Goniec (svatební valčík).89
56. Husy, husy!90
57. Ženuško milá.93
58. A mne nic nepoutá.94
59. Otevři mi, otevř!95
60. Mazurek.96
61. Kvapem jeseň končí.97
62. Třebas byla Varšavankou.98
63. Kozak.100
64. Pastušek.100
65. Mazurek.101
66. Proto jsi se provdala.101
67. Pozvali nás na veselí.102
68. Eja, kdybys nedbala.103
69. Stala nám se novina.104
KapitolaStrana
70. Osiřelé vdově pole ladem leží.106
71. Mazurek.108
72. Polský.108
73. Wiwat.109
74. Stojí javor zelený.110
75. Zdálo se Haničce.112
76. Ach, běda mi!113
77. Vozy hřímají.114
78. Chceš-li se mou ženou státi.116
79. Oryl.119
80. Mazurek.119
81. Jan koně napájel.120
82. Aj, co se stalo Jadvize?122
83. Koulí se mi, koulí.124
84. Pochod.125
85. Sloužil sluha u pána.126
86. Oj, matičko moje!128
87. Bože, dej mi ženu!129
88. Nevěstou jsi už, Maruško!130
89. Já žalostí nyju.132
90. Požehnej nás, ó Pane Ježíši.133
91. Do Krakova od Varšavy.134
92. Hajej, nynej, dadej.135
93. Oj, za polem jezero.136
94. U mé matky v nádvoří.138
95. Podél břehu jezírečka.140
96. Malá pecinka.142
97. Polský.142
98. Mazurek.143
99. Wiwat.143
100. Sloužil jsem já čtyři léta.144
101. V olšině jsem volky pásla.146
102. Hrej, pastýři, hrej!148
103. Oj, nežli já dupnu.149
104. Mysliveček vyšel sobě.150
KapitolaStrana
105. Mazurek.151
106. Podívej se, ty náš pane!152
107. Wiwatowy flisak.153
108. Na poli vrba.154
109. Oj, matičko moje!156
110. Pondělí, úterek.157
111. Kam jedeš tak z rána?158
112. Mazurek.160
113. Pochod svatební.161
114. Mazurek.161
115. U našeho pána.162
116. Krakowiak szopkowy.163
117. Oj, kdo že to venku?164
118. Mazur kujavský.165
119. Z jara vždy se vrací.166
120. Mazur.166
121. Vstávej, vstávej, dětátko!167
122. Zbloudila pasačka.168
123. Wiwat.169
124. A v neděli po ranní.170
125. Oj, moje dívčino!171
126. Zahřměla, duněla...172
128. Polský.173
129. Pane rozmilý, pojď s námi!174
130. Hulán „szopkowy".175
131. Stojí u vody.176
132. Hezké děvče pase.178
133. Aj, ty mne šidíš, Jeníčku!179
134. Hrajte mi marš!179
135. Jsme žebráci z Baranova.180
136. Polský.181
137. Polská koruno.182
139. Byl jsem v ráji, u bran nebe.184
140. Utekla mi, utekla mi.185
142. Tatíčku, matičko!186
KapitolaStrana
143. Teče voda, teče.188
144. Valčík.189
145. Hej, hej, lilie — Panna Marie!190
146. Drabant.191
147. Owczarek prawowierny.192
148. Oj, pros boha, dívčino!192
149. Volky moje za lesem.193
150. A lulu, lululu!194
151. Vstaň, tatíčku, z hrobu!195
152. Mazur.195
153. Dejte, hosti, na místičku!196
154. Krakowiak.197
155. Veselíku, zdali spíš?198
156. Oj, jsme my to jací tací!198
158. Szorc.202
159. Pastušek.202
160. „Skoczek" čili „Hocy".203
161. Owczarek.204
162. Děkujeme pánu bohu.205
164. Kowal.206
165. Svatební hudba.206
166. Svatební „wolny" (polský).207
167. Nuže sedej, sedej!208
168. Kde se jenom bere prošovský popěvek?208
169. Jesiotr (jeseter).210
170. Já jsem Mazur hbitý, jarý!210
171. Polka-Flisak.211
172. Kozák dvorský.211
173. „Mijana" polka.212
174. Abyste poznali pravého Poláka.212
175. Hola v krok!214
Závěrečná úvaha II.215
Obsah221