Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha VI. Písně maloruské


Ludvík Kuba, Pardubice 1885

KapitolaStrana
O jazyku ruském5
I. Písně maloruské.9
1. Jedna hora vysoká je.9
2. Maksim kozák Želizňák.12
3. Bez tebe, Olenko!14
4. Oj, běhala dívčina.18
5. Ach, máti, máti!20
6. Oj, na horu...22
7. Vyjdu já na kopeček.25
8. Povídal mi táta.28
9. Oj háji, můj hájil.30
10. Oj, půjdu já na kopeček.33
11. Světem se tak povídalo.36
12. Já, taťkova jedinačka.38
13. Oj, vyjdi, jasný měsíci!40
14. Luhem kráčím.43
15. Oj, ty bratře Mojžíši!46
16. Oj, ne tak...48
17. Od Kyjeva do Luben.50
18. Oj, vy zrádné oči!52
19. Prázdní Bajda číše.54
20. Oj, ve městě Borisovu.57
21. Chvástali se hajdamáci. 60
22. Oj, světáku, světáku!62
23. K čemu jsou mi botičky.64
24. Do vsi matka odešla.66
25. Svatební.67
26. Zakukala zezulinka.68
27. Mateří se douška...70
28. Svatební.71
29. Aj, už vesna vstala ze sna.72
30. Zlostná bába, zlostný děd.73
31. Hoj, měla vdova.74
32. Stojí javor u voděnky.76
33. Vzácná novina.78
KapitolaStrana
34. Po krtinách.79
35. Nа poli se bujně...80
36. Oj čumáče, čumáče!82
37. Hoj u háje kalina.84
38. Odvedli nás na vojnu.85
39. Kam pak to jedeš, Jaroušku?86
40. Čí pak je to dvůr?87
41. Vyšla sobě dívčinečka.88
42. Oj ty horo, oj kamenná!89
43. Porodila mě matička.90
44. Oj na poli jezírečko.92
45. Ty’s mi milá, dívčinečko!93
46. Oj, půjdu já po stepi.94
47. Kdo vysoko poletuje.95
48. Poslala mě milá máti.96
49. Ach, můj hospodáři!97
50. Plyne loďka vody plna.98
51. Chodil čumák po rynečku.100
52. Jeřábe, ty jeřábe !101
53. Je-li pak nyní, jak bylo dávno.102
54. Deštík čilý.104
55. Po zahrádce já se procházím.106
56. Sedum let čumák.108
57. Jestli bůh mi dopřeje.110
58. Napijme se, kmotra!111
59. Oj, oral mužík.112
60. Oj, zrodila vrba hrušky.113
61. Poslala mne milá máti.114
62. Oj, na kopci žencové žnou.116
63. Oj, sama já, sama.118
64. Zda jsem já v luhu...119
65. Nasila jsem krutou rutu.120
66. Jdi, kocoure, ke všem všude!121
67. Oj, byl Sava v Merenově.122
68. Což pak jsem ti neříkala?125
KapitolaStrana
69. Oj, tam v poli studánečka.126
70. Nа břehu tam u splavu.128
71. Kozák-valec.129
72. Kozák.129
73. Oj, nešum ty, sosno !130
74. Zabělel se snížek.132
75. Oj, půjdu já lesem, borem.134
76. Oj, Ivaś koně pás’.135
77. Kozák.136
78. Doma jsem rostla.137
79. Dobrý večer, dívčino!138
80. Nа třetí už večer.139
81. Oj, šla bych já na ulici.140
82. Mám já sivé oči.141
83. Sedí holub na doubečku.142
84. Kozák.144
85. Kozák.144
86. Na popově luhu.145
87. Hlavičko ty moje ubledlá!146
88. Kozak-valec.147
89. Na náměstí v Kyjevě.148
90. Chodil Donec sedum let.150
91. Ve městě je lebeda.152
92. Ciganočka.153
93. Chata moje vyroubená.154
94. Pomalu, zvolna, čumáče, hrej!155
95. Maloruský tanec.155
96. Našila jsem routu-mátu.156
97. Kozák.157
98. Oj, pověj, větérku.158
99. Maloruský tanec.159
100. Kozák.160
101. Rozzlobil se čumák.161
102. Dívčinečka modrou chrpu pleje.162
103. Buhaj.163
KapitolaStrana
104. Oj, běda! ach, pokajme se!164
105. Mračno z moře vystupuje.165
106. Kde jsem nechodila?166
107. Oj, vyjdu já sobě ven za vrátka.168
108. Tu byla, tam byla.169
109. Vzácná novina.170
110. Aj, už vesna vstala ze sna.171
111. Miluješ-li ty mě věrně?172
112. Maloruský tanec.173
113. Rozvíjej se, můj doubečku!174
114. Maloruský tanec.175
115. Oj, za hájem, hájem.176
116. Vystrojila máti syna.177
117. A. já Petra miluju.178
118. Před vodou hora.179
119. Zelenavé žitko, zelené.180
120. Mrak nad dolinou.181
121. Robotníku milý.182
122. Maloruský tanec.183
123. Oj, přileť, má zezulinko.184
124. Člověče ty můj!185
125. Vyorám já pole.186
126. Oj, po horách.187
127. Oj, na poli bylinečka.188
128. Kozáček.189
129. Soused můj má chatu bílou.190
130. Na kalinu vítr věje.191