Pjsně národnj w Čechách - svazek I


Karel Jaromír Erben, Praha 1842

PJSNĚ NÁRODNJ

w ČECHÁCH.

Sebral

Karel Jaromjr Erben.

(S nápěwy.)

Má dceruško!

Genom se modljwey A pracug a zpjwey.

Pjseň nár.

Swazek I.

W Praze 1842.

Tiskem a nákladem Jana Host. Pospjšila, činného auda českého národnjho Museum.