Národní písně moravské v nově nasbírané


František Bartoš, Brno 1889

Národní

PÍSNĚ MORAVSKÉ,

v nově nasbírané.

Ve sbírku spořádal a vydal

František Bartoš.

V BRNĚ, 1889.

Tiskem mor. akc. knihtiskárny. — Nákladem Matice moravské.