Guberniální sbírka písní a instrumentální hudby z Moravy a Slezska z roku 1819


Karel Vetterl, Olga Hrabalová, Strážnice 1994

KapitolaStrana
Karel Vetterl, Sbírka lidových písní a tanců na Moravě a ve Slezsku z roku 18199
Olga Hrabalová, Nahlédnutí do historie sbírky27
Ediční poznámky33
Resumé36
Prameny a literatura a jejich zkratky40
I. Písně lidové a zlidovělé 49
1. Milostné písně (č. 1-20)51
2. Písně rekrutské a vojenské. Balady (č. 21-34)71
3. Svatební písně, hudba a proslovy (č. 35-44)87
4. Taneční písně a hudba (č. 45-209) 105
5. Písně žertovné, popěvky, písňové zlomky (č. 210-242) 247
II. Písně pololidové a umělé 279
1. Milostné písně (č. 243-268) 281
2. Písně s tematikou manželskou a mravoličnou (č. 269-276) 315
3. Písně s historickými a sociálními náměty (č. 277-293) 329
4. Parodie, kuplety, písňové zlomky (č. 294-303) 357
5. Výňatky z lidových zpěvoher a hudebních frašek (č. 304-318)373
III. Písně obscénní (č. 319-331)395
Soupis písňových a hudebních zápisů, shromážděných na Moravě a ve Slezsku v roce 1819407
Chronologie písňových zápisů (zásilek)456
Seznam míst z Moravy a Slezska, z nichž byly zaslány písňové zápisy457
Sběratelé (odesilatelé) příspěvků460
Seznam německých písní z Moravy a Slezska, shromážděných při sběrat. akci v r. 1819 a uložených ve Státním archívu v Brně461
Seznam českých písní duchovních, vánočních, kostelních a pohřebních, zapsaných při sběrat. akci v r 1819 na Moravě a ve Slezsku465
Seznam názvů tanců a instrumentální hudby471
Seznam českých světských písní shromážděných při sběrat. akci v r. 1819 na Moravě a ve Slezsku 473