Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. Písně slovenské (Sešit 4)


Ludvík Kuba, Pardubice 1886

Cena sešitu jednoduchého 40 kr.

ČÍSLO BĚŽNÉ: SEŠIT 19.

KNIHY III. SEŠIT 4.

SLOVANSTVO

VE SVÝCH ZPĚVECH.

SBORNÍK

NÁRODNÍCH A ZNÁRODNĚLÝCH (VÝZNAMNÝCH) PÍSNÍ

VŠECH SLOVANSKÝCH NÁRODŮ.

pořádá, harmonisuje a vydává

Ludvík Kuba

V PODĚBRADECH.

KNIHA III.

písně slovenské.

1886.

NÁKLADEM VYDAVATELOVÝM (ZA OBĚTOVNÉ POMOCI NĚKTERÝCH SOUDRUHŮ).

v komissi f. & v. hoblíka v pardubicích.

Sešit příští bude dvojitý, vyjde jako číslo 20. a 21. dne 15. května 1886. a obsahovati bude 40 písní velkoruských, z nichž mnohé upraveny budou pro smíšené a ženské sbory.

Reklamace se vyřizují pouze, než vyjde číslo příští.