Slovenské písně z uherskobrodska


Dr. Ferdinand Tomek, Olomouc 1926