Slovenské písně z uherskobrodska


Dr. Ferdinand Tomek, Olomouc 1926

KapitolaStrana
Úvodem5
Něco o písni lidové7
Jak sa prvéj v Korytné tancúvalo.9
Písně z Korytné11
a) Ze života11
1. Kdo to na mňa žaluje...11
2. Anděl, děvča, anděl...11
3. Vyletěla laštovička ...11
4. Když jsem já šel...12
5. Níže Debrecína...12
6. Sviť měsíčku jasně...12
7. Vandrovali tesaři...13
8. Korytňanský kostelíčku...13
9. Dobře mně tatíček...14
10. Dyž pojedu do Trnavy ...14
11. Dyž sa milý do vojny bral...14
12. Nad maštalenkú, nade dvorem ...15
13. Za našima humny ...15
14. Chodila liška...16
15. Ode mlýna ku mlýnu...16
16. Eště sem já...17
17. Dyž sem já šel okolo ...17
18. Čí je to děvečka ...17
19. A z neděle na pondělek...18
20. Vandrovali polem...19
21. Zajdi, slunko, zajdi...19
22. Ach, mamičko moja...19
23. Kerchove, kerchove...20
24. Chodila má milá...20
25. Při Vánocách...21
26. Přišel ke mně Dřímala...21
27. Co sa stalo této noci...22
28. Dyž sem já šel...23
29. Za tú našú stodolenkú...23
30. Počkaj, polesný...23
KapitolaStrana
31. A dolina, dolina...24
32. Kněz po hrázi jede...24
33. Kdo chce cérku ze mlýna mít...24
34. Šak sa ti mynářé ...25
35. Černé oči běžte spát...25
36. Neber si, Janíčku...26
37. Kukačka kuká ...26
38. Šla Anička do hory ...26
39. Svítilo slunéčko ...26
40. Studená rosa padá ...27
41. Gulovatéj tváře byla...28
42. Dole Váhem voda běží...28
43. Ach, můj milý mužíčku ...28
44. Nasela sem mariánku ...29
45. Ráda přadu, ráda jím...29
46. Ej, jeden hájek...29
47. Nad Korytnú je hájíček ...30
48. Dyž sem já šel jednu k okénečku...30
49. Dyby sa poctivosť ...30
50. Teče voda skokem ...31
b) Taneční písně. S e d l s k é.31
51. Prečo ty, má milá ...31
52. Vyletěla vlaštověnka hoj tajda...31
53. Na tom panském díle...32
54. Poď ty, milá, pod ty za mňa...32
55. Maliny, maliny...32
56. Před naši je mostek.33
57. Pije, pije na kolaji ptáča ...33
58. Na bánovském kostele...33
59. Hore ňú, dole ňú ...33
60. Háj, háj, háj ...34
61. Sedí děvčátko...34
62. Niže Nových Zámků ...34
63. Zelinko malá...35
64. Šohajku drahý ...35
KapitolaStrana
65. Od Nového Města...35
66. Roste borověnka borová ....36
67. Vím já lučinu širokú ...36
68. Počkaj, Janku ...37
69. Laštověnka.38
70. Husar pije, gajdoš platí...38
71. Druhý čardáš textu neznámého.39
72. Zbojnická.39
73. Žabská.39
74. Ševcovská...39
c) Písně svatební.40
75. Sviť, měsíčku, jasně ...40
76. Jak překrásné slunečko vychází ...40
77. Tmavá noc, tmavá noc...40
78. Dyž sme sem přišli, buďme tu ...41
79. Sedajte drúžky za stoly...41
80. Poslúchajte všeci zvaní ...41
81. Kerá je to hvězdička má ...42
82. Na vás my, rodiče...42
83. Poslyšte mile, co chcu zpívati...42
84. A kdo by to neuměl...43
85. Mně se dycky cosi zdá...43
86. Už sa svajba dokonává ...43
87. Pones, Josefku, obálenku ...44
88. Vol si, děvča, vol si...44
89. Co ty ženy na mňe majú...44
90. Nevrkoc, Maruško, nevrkoc...44
91. Červená růžička rozkvétá...45
92. Na těch našich lúkách...45
93. Na horních lúkách kopa sena...45
94. Vystup si, Maruško...45
95. Pojeď, kupečku...45
96. Máme děvča, máme...46
97. My chceme peníze bilúčké...46
98. Po dvaceti, po třiceti...46
KapitolaStrana
99. Vali, vali, starý chlape...46
100. Co sa ty, ženichu, před náma vzdaluješ...46
101. Ty si kupec, milý Bože ...47
102. Už sem sa já, můj tatíčka, oženil...47
103. Dobře je mně, dobře...47
104. Dyž já, má mamičko...47
105. Ľúto ti, Maruško ...48
106. V Korytňanskéj věži...48
107. Ideme, ideme...48
108. Kolik rožků, tolik grošků ...49
109. Dubku, dubku, dubečku...49
110. Otvírajte, maměnko ...49
111. Dajte, maměnko, medu...50
112. Mamičko, tatíčku, otvírajte vrata.50
113. Mamičko rozmilá ...50
114. Dvanáct hodin, jedna čtvrť ...50
115. Dobrú noc, Maruško...51
II. Písně a popěvky ze Starého Hrozenkova a okolí.51
116. Pri Dunajku ...51
117. Červená bielá zara ...51
118. Zakukala kukulenka ...52
119. Ani k nám, šohajko, nechodz...52
120. V širém poli brezkyňa...52
121. Čo sa stalo...53
122. My máme gazdcinu...54
123. Chystaj, gazda, aldamáš...54
124. Kdo svačinu zaspal...54
125. Idze slunečko hore ...54
126. Okolo mňa, mój šohajku ...54
127. Pomáhaj nám, Pane Bože...55
128. Bodaj sa prepadla ...55
129. Čí sa to koníčky hore humny pasú ...56
130. Hnalo dzievča krávy...56
131. Pred farárem mostek ...56
132. Ej, kedz si chcela ...57
KapitolaStrana
133. Včera som si fialenku zasala.57
134. Dycky si mi poviedával...58
135. Poščaj mi jej...58
136. Zahrajce mi, husličky...58
137. Už kohúci zpievajú...59
138. Ach mamičko, mamko moja ...59
139. Pred farárem pekná rovná cesta ...60
140. Čo som ci urobila ...60
Poznámky61