Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha X. Písně dalmátské


Ludvík Kuba, Pardubice 1893

KapitolaStrana
1. Časně ráno před svítáním.5
2. První večer večeřela.6
3. Když jsi mne v srdci chovala.8
4. Onemocněl Jovo.10
5. Přes ta široká pole.12
6. Děvo, děvo, loučíme se spolu!14
7. Na procházku vyšel jsem si.16
8. Ach, můj Bože, jak jsem krásná!18
9. Víla pěje milohlasně.20
10. Otevři mi všecka okna22
11. Déšt se lije na vysoké pláni.24
12. Vrbníče nad mořem!26
13. Tekla voda z pod kamena28
14. Myš mi je pole popásla.30
15. Spi jen, spi jen, anděli můj!32
16. V noci Bůh se narodil.34
17. Darmo tobě, matko!36
18. Kdyby moje slzy.38
19. Přivstal jsem si časně ráno.40
20. Až, drahá, půjdeš spat.43
21. Ó, děvojko, kvítku smavý.44
22. Nechť umřeme, necht se veselíme!46
23. Oj, javore, javore!48
24. Budila matka Ivana.50
24. A když lehnu na postýlku.52
26. Kterak může duše tvoje...54
27. Má mladosti milá!56
28. O, javore, javore!58
29. Má hrdličko milá.60
30. Krásně ti je v noci pohleděti.62
31. Budila matka Ivana.64
32. Matka dává mi tě.65
33. Pravila matka dceři své.66
34. Prochází se Sarajlija Salko.68
35. Oj, děvojko, duše moje!70
KapitolaStrana
36. Lesem bral se Marin, dobrý junák.72
37. Hana mladá prosila svou máti.76
38. Řekla jsi mi včera.78
39. S oblak drobná rosa padá.80
40. Trávo, trávo, trávo zelená.82
41. S oné strany Šibeníka.84
42. Matka Maru na růži zrodila.86
43. Přivstala si bílá víla.88
44. Počnu tebe, duše, nade vše slaviti!90
45. Jablko ruměnné.92
46. Holubičko bílá.94
47. Tekla voda, vytékala.96
48. Děvojčice mladá.98
49. Růži bere dívka mladá.100
50. Jasná hvězdo, kde jsi v noci plála?102
51. Stonala je sestra Hana.104
52. Nevěřím a neuvěřím.106
53. Dlouho mi slunéčko.107
54. Narostla jest tráva jetelina.108
55. Ó, Cávtate, sladké jméno!110
56. Milá s milým hovoří.112
57. Stářím sešlá loď se potopila.114
58. Dva ptáčkové tichou nocí pěli.116
59. Ivan svou prosil matičku.118
60. Prvé léto jsem sloužil.120
61. Holube můj milý!125
Ukazatel písní.126
OPRAVY.127
OBSAH128