Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha II. Písně moravské


Ludvík Kuba, Pardubice 1888

SLOVANSTVO

VE SVÝCH ZPĚVECH.

SBORNÍK

NÁRODNÍCH A ZNÁRODNĚLÝCH (VÝZNAMNÝCH) PÍSNÍ

VŠECH SLOVANSKÝCH NÁRODŮ.

POŘÁDAL, HARMONISOVAL A VYDAL

LUDVÍK KUBA

V PODĚBRADECH.

KNIHA II.

PÍSNĚ MORAVSKÉ.

Odchylné výrazy vysvětloval

FRANTIŠEK BARTOŠ.

1884—1888.

NÁKLADEM VYDAVATELOVÝM (ZA OBĚTOVNÉ POMOCI NĚKTERÝCH SOUDRUHŮ).

V KOMISSI F. HOBLÍKA V PARDUBICÍCH.