Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha II. Písně moravské


Ludvík Kuba, Pardubice 1888

KapitolaStrana
1. Šlo děvčátko pro vodu.5
2. Dejme my se . . .7
3. V Jitčíně pod okny.7
4. Vyletěl holoubek.8
5. Idzě dzěvucha.10
6. Neviděli jste tu mé panenky?13
7. Můj mily, rozmily.14
8. Keď ja pojděm...16
9. Tatíčku můj starý.18
10. Tráva neroste.21
11. Pase pastyř ovce.22
12. Ej, dívča, dívča.24
13. Sivá holubičko.26
14. Dal jsem sobě ....29
15. Ach, mamičko, mamko.30
16. Falešné synečku.32
17. A před vraty kameň zlaty.34
18. Buďte panny veselý.37
19. Máš, máš černé oči.37
20. U Jamolic na rohu.38
21. Starobilsky kosteličku.40
22. Aj, ty ftáčku.42
23. Pivečko v mázku.45
24. Konvalinka roste.46
25. Před naším mosteček.48
26. Propadlo se, propadlo.50
27. Myslivečku, myslivče.53
28. Ach bože, bože.54
29. Odkud že ti chlapci byli.56
30. Jak si krásné neviňátko.58
31. Udělali Bačaláci koryto.61
32. Zakukala zezulenka.62
33. Dyž naši mlátili.64
34. Nasela sem maryánku.65
35. Dolina, dolina.66
KapitolaStrana
36. Lúčka zelená.67
37. Škoda tebe, malovaný pásku.68
38. Má milá rozmilá.70
39. A te naše koně.70
40. Marjáno!71
41. Když já si zpomenu.72
42. Dyby černé očička.74
43. Haj, husičky chocholatý.75
44. A mom jo křepelenku.75
45. Škoda ťa, synečku!76
46. Moje krajovičky.79
47. Je cestička ušlapaná.80
48. Čí je to dívča?82
49. Ejhle, chasa naša.84
50. Před naše okny.86
51. Už sa ty horečky zeleňajú.88
52. Co moja ženička...89
53. Sedlák, neborák.89
54. A tá naša zahrádečka.90
55. Jede syneček z Vídňa.93
56. Kukačka kukala93
57. Aj, hory, hory!94
58. Pásla husy pode mlýnem.96
59. Byla sem veselá.98
60. Dvanást trubačů trúbilo.100
61. Dybych věděl.100
62. Poslechněte, lidé.101
63. Chodívali chlapci k nám.102
64. Nejsú řemesníci.103
65. Přes ploty skákala.103
66. Ha zahrádce kvítí rvala.104
67. Ani sem si bičíčka nenamazáł.106
68. Už sem obešél.109
69. Stávaj, má milá.109
70. Dybych já byl včera věděl.110
KapitolaStrana
71. Překerak sem já sem přišel.111
72. Janošku, Janošíčku.111
73. V našim domě.112
74. Ptajó se, ptajó.114
75. Pověz mně, má milá.116
76. Všeci sa žéníja.116
77. Hopsa, bratrové!117
78. Pane náš, pane náš!118
79. Měla sem já rukávce.119
80. Stójí pod okny.119
81. Přišlo ně psáničko.120
82. Nechcu tě, panenko!122
83. Jak mi tá kosička . . .125
84. Za horama, za dolama.125
85. Maličký sem já był.126
86. K Liptálu je cesta.127
87. Chodila po hájku.127
88. Zdálo se mi, zdálo.128
89. A u Šaratic.129
90. K horám, chlapci, k horám!129
91. Vyletěla holubička.130
92. Vím já lučinu.132
93. Co je po studýnce!133
94. Milá zelí okopává.134
95. Na košatej jedli.135
96. Na Lanžhotských lukách.136
97. Stodynka róbená.137
98. Tam dole, na dole.137
99. A v pondělí po neděli.138
100. Kde’s má milá.140
101. Má panenko milá!141
102. Kdo se v pátek roznemůže.142
103. Tam ty koníčky, tam ty.143
104. Co se to červená?144
105. Jede Janiček.146
KapitolaStrana
107. Přišla mně hodinka.147
108. Kačena divoká.148
109. Všeci řepko vekupali.149
110. Kameňu, kameňu!149
111. Chodzila, chodzila.150
112. Voči černé, voči!151
113. Nebyla sem s milým.152
114. Ješče sobě kole vody zajdu.154
115. Ukvalcsky pomezi.155
116. Fučí větr po dolině.156
117. Když sem k vám, má milá.156
118. Na Javornici vtáček zpívá.157
119. Polajko, polajko.158
120. Nechoď ty mně, můj synečku!160
121. Spi, děťátko, spi.161
122. Sedí ptáček maličký.162
123. Slyšela sem, kamarádko.163
124. A v nedělu po obědě.164
125. Vím já hruščičku jednu.165
126. Černé oči, černé.166
127. Lišenščí dovorali.167
128. Votviréte! votviréte!167
129. Syneček do vojny jede.168
130. Nevybírej, nepřebírej!169
131. Ej, pravim, synku.170
132. Darmo’s dceruško.171
133. Dolina, dolina, malá dolinečka.172
134. Oře šohaj, oře.174
135. Ješče jednó na rozchodnó.175
136. Čej to pachole v noci chodí.176
137. Zbéšovský děvčátka.177
138. Ho rebníčka jaborýsek.177
139. Dřime se mi, dřime.178
140. Šla sirotka hledať.180
141. Nejednó sem obešel.181
KapitolaStrana
142. Zatoč se, synečku.182
143. Proč pak, synečku.182
144. Stojí Jano při potoce.188
145. Zabila panička pána.184
146. Našeu sem oříšek.186
147. Ach, bože můj, co mě mrzí svět.187
148. Dyby mně dal pán bůh.187
149. Janku náš, Janku náš!188
150. Co ten ptáček jarabáček?189
151. Panimamo, švarnú dceru máte.190
152. Dyš sem išel přes hory.192
153. Ej vínko, vínko dobré je.193
154. Dybys byla dobrá žena.193
155. To Petrovské pěkné pole.194
156. Hromy bijú.195
157. Moravo, Moravo!196
Opravy197
Obsah198