Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha V. Písně lužické.


Ludvík Kuba, Pardubice 1887

KapitolaStrana
O jazyku lužickém5
Jindříšku, ty synku můj!11
Hanka, ty jsi moje!13
Já jsem chudá sirota.14
Cestou šli dva mládenci.16
Přijď k nám!19
O ptáčatech vím.19
Aj, malované saně!20
Všecka mladá chasa.22
Jeník oře pod strání.24
Toč mne do kolečka!27
Pryč, pryč, pryč!27
Dvé noh má holub bělounkých.28
Sedum let Hanička naříká.13
Kdo jsem já?33
Vlaštovice, šveholice.34
Haninka šla k myslivcovům.35
Hoch mladý seděl na střeše.36
Rychtář mi chce holku dát.37
Když k milé šohaj cestu váží.38
Tmavooká Haninko.41
A ten sedlák ubohý.41
Smutná jsem.42
Za humny.43
Dobrý večer, máť milá.44
Veselou, děvče, nám zazpívej!46
Nestarej se, milko moje!49
Měsíček nám do okna ...50
Věnec vij, má rozmilá!51
V zimě, v letě vrbina.52
Kdo to chodí po hřbitově?54
Chodil jsem tam.57
Šlo děvčátko pro pivo.58
Mladé jedle rubali.60
Všecky ty dívky . . .62
KapitolaStrana
Na otavě hezká Hanka.65
Srbská reja.65
Jen vyhýbej se!66
Srbská reja.67
Aj hoši se na svatbu hotovili.68
Srbská reja.69
Dvě panenky šly trávu žít.70
Večer je blízko.72
Sedělo děvče pod dubem.74
Staří budeme, šedí budeme!75
Výše Hródka městečka.76
Srbská reja.77
Srbská reja.77
Za českými horami.78
Srbská reja.79
Aj když jsem jednou.80
Okolo hradu cestička.82
Srbská reja.83
Co tu mladou dívku.84
Srbská reja.85
Srbská reja.85
Stojí lípa u výmolu.86
Pán mladý z Míšně přijechal.88
Srbská reja.90
Srbská reja.91
Kde ta jasná voda běží.92
Srbská reja.93
Za tím srbským lesem.94
Vyhnalo děvčátko kravičky ven.96
Máti děvče kárala.98
Aj, vstávej vzhůru!100
Srbská reja.101
Ta tma tak velká okolo.102
Srbská reja.103
Srbi se na Němce hotovili.104
KapitolaStrana
Srbská reja.105
Ušlapaná cestička.106
Mládenec prodal koně.108
Kdo uvěří, jak to bolí!109
Vyšla jedna vdova.110
Ten Zlyčanský lid.112
Srbská reja.113
Hoch milý ze vsi jede ven.114
Srbská reja.115
Ovčáček pase pod hájem.116
Hezké děvče.117
Hoch se vydal na jarmark.118
Vedeme ji! vedeme ji!119
Srbská reja.120
Závěrečná úvaha I.121
Opravy125
Obsah126