Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha V. Písně lužické.


Ludvík Kuba, Pardubice 1887

SLOVANSTVO

VE SVÝCH ZPĚVECH.

SBORNÍK

NÁRODNÍCH A ZNÁRODNĚLÝCH (VÝZNAMNÝCH) PÍSNÍ

VŠECH SLOVANSKÝCH NÁRODŮ.

POŘÁDAL, HARMONISOVAL A VYDAL

LUDVÍK KUBA.

KNIHA V.

PÍSNĚ LUŽICKÉ.

rozpravou o lužičtině opatřil a původní text přehlédl
michal hórnik.

přeložil

HANUŠ MÁCHAL.

1885 —1887.

NÁKLADEM VYDAVATELOVÝM (ZA OBĚTOVNÉ POMOCI NĚKTERÝCH SOUDRUHŮ).