Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XIV. Písně makedonské.


Ludvík Kuba, Praha 1929

LUDVÍK KUBA

SLOVANSTVO
VE

SVÝCH ZPĚVECH

KNIHA XIV.

PÍSNĚ
MAKEDONSKÉ

S úplnými původními texty

a českými překlady
JANA HUDCE

ZPĚV A KLAVÍR

PRAHA

NÁKLADEM VLASTNÍM. V KOMISI

Hudební Matice Umělecké Besedy
1929

II. VYDÁNÍ