Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XIV. Písně makedonské.


Ludvík Kuba, Praha 1929