Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými.


František Bartoš, Brno 1882

Nové

národní písně moravské

s nápěvy do textu vřaděnými.

Přispěním pp. Ant. Novotného, P. P. Pavelky,
dra. S. Vašátka, J. Vyvlečky a. j.

Za doplněk sbírky Sušilovy

vydal

František Bartoš.

V Brně 1882.

Tiskem a nákladem Karla Winikera, c. k. dvorního knihkupce.