Nové národní písně moravské s nápěvy do textu vřaděnými.


František Bartoš, Brno 1882