Morawské národnj pjsně


František Sušil, Brno 1835

Morawské

Národnj Pjsně

Sebral

F. S.

W Brně 1835

Wytištěny u Jozefa Giřjho Trafzlera.