Morawské národnj pjsně


František Sušil, Brno 1835

KapitolaStrana
Předmluva1
Utonulá7
Nešťastná Ranoša11
Sestra trawička13
Ukrutná matka15
Maruška16
Nešťastný sňatek17
Mstiwý milownjk20
Saud21
Zapomínání těžké22
Pišní čižmáři a kowáři23
Láska spáť nedá24
Zlé znamení24
Novina24
Nechuť25
Barwa25
Odwedený26
Nepozwaná26
Seštřinská láska27
Lauči se27
Brána Stupawská28
Zwůla29
Nepoznalý29
Wýpowěď29
Značný tůň30
Slib w noci30
Nedbalý32
Uwitaná32
Licánj33
Domluwa33
Cedulka33
Tužba34
Chlapeček34
Šablička35
Rozchodná35
KapitolaStrana
Černé oči36
Odwykánj36
Odpadlý od srdce37
Dobře udělalo37
Walaši37
Utěcha38
Staw woganský38
Odměna39
Žalost40
Cikánka40
Fiala41
Rozlaučenj41
Zlá woda42
Diwná woda42
Nezradj45
Wogna45
Odwedený45
Šedivý44
Maléři44
Dobré slowa45
Litosť45
Chudobný46
Zdráhánj překonáno47
Dar na rozlaučenau48
Osiřalá49
Shodli se50
Růže50
Kůň51
Rána w srdci52
Neztracený52
Nedbá52
Možná53
Láska netagná53
Manželstwo těžké54
Woda zlá54
KapitolaStrana
Krátké rozmyslenj55
Raplička55
Smutná swadba56
Dobrá rada57
Zlá žena57
Stižnost58
Stesk58
Zli rodičowé59
Klášterné panny59
Wyhlidáni59
Odwedený60
Čarowná fiala60
Tužba61
Napominka61
Nedržený slib61
Wyhrůžka62
Prosba k milé63
Newrátj se milá63
Lehko dostať milého64
Falešná láska64
Nesplěný slib65
Na smrtnau nedělu65
Pohrdawý66
Stesk66
Šátečka67
Dřewo67
Černé oči68
Žaloba68
Matka lehkomyselná68
Wětýrek69
Starostliwá69
Psanjčko69
Prodáwagice newěstu70
Tanec70
Kliče70
KapitolaStrana
Nebyl by se ženil71
Troji žádost71
Kruté želáni71
Milenka prawá72
Neskoro73
Ráda nespi74
Žena a kůň74
Wdowec75
Četánj a slib75
Chycený76
Newěrný76
Kalina77
Záwada78
Perečka79
Pisař80
Bohatá lipa80
Udobři81
Tři růže81
Swázaný82
Splněný slib82
Zdálený82
Těžké laučeni83
Rozwedeni83
Dary84
Posledni žádosť84
Poznati85
Došlo86
Tělo nenj dřewo86
Dobrá milá86
Poslušná87
Lúčeni87
Odwedený88
Newěrný88
Změna89
Neopusti89
KapitolaStrana
Husaři90
Obrázek90
Pohroma91
Chudoba bráni92
Sokol92
Cesta94
Wýstraha94
Nepodá ruky94
Mysliwecká95
Konopě96
Památka96
Leniwá96
Co se to bělá?97
Swadebni98
Swadebni99
Konik100
Nářek101
Rozmysleni101
Co se to čerwená?102
Nezáwistiwá102
Proč se newdáwá103
Nemůže se wdať103
Opustěný104
Rada i přiklad105
Podáwá piti105
Zatoč se105
Wzdálený105
Newěrný106
Nedobře wybrala106
Wýminka107
Stesk107
Zlé wybráni107
Potěšeni108
Rozmarýn108
Přiznáwá se109
KapitolaStrana
Nedowěrni109
Stesk110
Prosba110
Přuprawený dárek110
Růže111
Lauka nesečená111
Pacholici a panenky jak malina111
Nelibosť112
Umýwáni112
Které bráni stálé112
Sen113
Rozbil113
Čarowná polajka113
Připowěď špatná114
Skladatelé pisni114
Zlomky114
Přídavek117
Sen117
Těšeni118
Motýl118
Tauha118
Wina dřimagici119
Laštowinka120
Pomněnka120
Honec121
Z katulla. Swadebni121
Wčelinka125
Carni palác126
Register129
Omyly136