Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XII. Písně bosensko-hercegovské.


Ludvík Kuba, Praha 1927