Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. Písně slovenské (Sešit 2)


Ludvík Kuba, Pardubice 1884

Cena sešitu 40 kr.

ČÍSLO BĚŽNÉ: SEŠIT 3.

KNIHY III. SEŠIT 2.

SLOVANSTVO

VE SVÝCH ZPĚVECH.

SBORNÍK

NÁRODNÍCH A ZNÁRODNĚLÝCH (VÝZNAMNÝCH) PÍSNÍ

VŠECH SLOVANSKÝCH NÁRODŮ.

poŘádá, harmonisuje a vydává

LUDVÍK KUBA,

v hoře kutné. KNIHA III.

písně slovenské.

1884.

NÁKLADEM VYDAVATELOVÝM (ZA OBĚTOVNÉ POMOCI NĚKTERÝCH SOUDRUHŮ). v komissi f. & v. hoblíka v pardubicích.

Sešit 4. vyjde již 1. července a obsahovati bude písně české. Prosíme snažně dluhující ct. pp. odběratele, aby neodkladně příspěvky své zaslali.