Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. Písně slovenské (Sešit 2)


Ludvík Kuba, Pardubice 1884

KapitolaStrana
17. Tynom, tánom...35
18. Čieže je to jarnie žitko.36
19. Dolinočko moja.36
20. Umrem, umrem.38
21. Počkaj, dievča.41
22. Ej, nedaj Bože!43
23. Ej, keby ja mala obloček.44
24. Žalo dievča, žalo trávu.46
25. Háju, háju.47
26. Ej, škoda ťa, šuhajko.48
27. Hop! cup!51
28. Pri Prešporku52
29. Ma prievoze stála.54
29. Ma prievoze stála.54
30. Tam pod mostom.56
31. Črievic nemám.58
32. Ponad svätý Mikuláš.60
33. Anča čierna!63
34. Tancuj, vykrúcaj!63
35. Ja som teba doma hľadal.64
Posudky časopisecké. (Pokračování.)65
Obsah66