Luhačovské Zálesí


Antonín Václavík, Luhačovice 1930

KapitolaStrana
ÚVODNÍ KAPITOLA7
KAPITOLA II.: Přírodní a krajinný charakter11
KAPITOLA III.: Přehled osídlení a nárys minulosti do roku 184822
— Prvotní osídlení. Napsal Dr. I. L. Červinka22
— Z minulosti Luhačovského Zálesí. Napsal Prof. Dr. Ladislav Hosák27
KAPITOLA IV.: Typy dědiny, obydlí, hospodářských a ostatních stavení, jejich tektonika a zařízení81
— Dědina81
— „Ústava"89
KAPITOLA V. Fysický charakter obyvatelstva, pokrmy a nápoje, kroj, robota, převrat r. 1918, život v obci, na pastvě a v rodině128
— Tělesný charakter obyvatelstva128
— Pokrmy a nápoje132
— Vývoj a zánik lidového kroje, jeho znaky, differenciace, praktické, estetické a etické hodnoty150
— Robota187
— Život v obci190
— Převrat209
— Život na pastvě210
— Život v rodině224
KAPITOLA VI.: Zaměstnání obyvatelstva a hospodářské poměry240
— Pěstování a zpracování lnu a konopí279
KAPITOLA VII.: Hygiena, úmrtnost, domácí lékařství, pohyb obyvatelstva a vystěhovalectví295
— Hygienu295
— Úmrtnost297
— Nemoci299
— „Zeliny"305
— Pohyb obyvatelstva312
KAPITOLA VIII.: Zvykosloví, nadpřirozené mocnosti, čáry, kouzla a pověry v životě lidu314
— „Narozéní"314
— Říkánky329
— Hry334
— „Svaďba"337
— „Smrť"375
— Výroční zvyky386
— Lidová meteorologie a astrologie406
— Hádanky408
— Pověsti409
KapitolaStrana
— Představy o démonech, lidech a před-mětech nadaných nadpřirozenou mocí415
— Čarovné zeliny, kouzla lásky a drob-né pověry440
KAPITOLA IX.: Lidové umění444
— Vývoj a zánik hmotných výtvorů lidové kultury na Zálesí444
— Zlidovělá umělecká řemesla468
— Řeč485
— Hudba a tance488
— O písních z Luhačovského Zálesí po hudební stránce. Napsal prof. Josef Černík500
KAPITOLA X.: Lidový humor a přísloví, školství, vývoj národního a náboženského vědomí, duševní bohatství, nedostatky a povaha lidu510
— Lidový humor510
— Přísloví522
— Školství na Zálesí. Napsali Josef Krystýnek a J. Zatloukal, odb. učitelé525
— Vývoj národního vědomí533
— Vývoj náboženského vědomí533
— Duševní bohatství, nedostatky a po-vaha lidu541
KAPITOLA XI.: „Cigáni"552
KAPITOLA XII.: Lázně Luhačovice557
— Luhačovice v pověstech557
— Luhačovice střediskem Zálesí a Luha-čovice v lázeňství559
— Luhačovice v umění560
— Luhačovice v písemnictví562
— Luhačovice a Slovensko564
— Léčebné prameny v Luhačovicích, jejich chemické složení a indikace. Napsali Dr. Bohumil Kužma a Dr. Frant. Ninger569
— Příspěvky ke klinicko-klimatologic-kému výzkumu lázní Luhačovic a okolí. Napsal Dr. Josef Mrkos577
KAPITOLA XIII.: Bibliografie606
KAPITOLA XIV.: Doslov a resumé611
— Německé resumé a obsah knihy628
— Německý seznam obrazové části631
— Francouzské resumé a obsah knihy636
— Francouzský seznam obrazové části644
— Anglické resumé a obsah knihy649
— Anglický seznam obrazové části657
— Seznam vyobrazení v textu662
— Seznam vyobrazení na přílohách666
— Obrazová část675