Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. Písně slovenské (Sešit 3)


Ludvík Kuba, Pardubice 1885

Cena sešitu jednoduchého 40 kr.

ČÍSLO BĚŽNÉ: SEŠIT 11. KNIHY III. SEŠIT 3.

SLOVANSTVO

VE SVÝCH ZPĚVECH.

SBORNÍK

NÁRODNÍCH A ZNÁRODNĚLÝCH (VÝZNAMNÝCH) PÍSNÍ

VŠECH SLOVANSKÝCH NÁRODŮ.

pořádá, harmonisuje a vydává

LUDVÍK KUBA

v hoře kutné.

KNIHA III.

písně slovenské.

1885.

NÁKLADEM VYDAVATELOVÝM (ZA OBĚTOVNÉ POMOCI NĚKTERÝCH SOUDRUHŮ).

v komissi f. & v. hoblíka v pardubicích.

Jelikož by do 15. července, kdy počínají prázdniny, jen s obtíží vydány mohly býti dva zvláštní sešity, vyjde dne 1. července sešit dvojitý jakožto č. 12. a 13., a obsahovati bude písně maloruské s úvodem a překlady J. V. Bohuslava.