Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. Písně slovenské (Sešit 5)


Ludvík Kuba, Pardubice 1887

KapitolaStrana
98. Hory, hory zelené.129
99. Prídi ty, šuhajko!130
100. Ej, klinčok, klinčok!131
101. Sedí vtáčik vo vrbine.131
102. Stávaj, Hanzo, hore!132
103. Musíš, milá, zabývať.133
104. Ta prahovská kasáren.134
105. Mám ja milučkého, mám.135
106. Bože môj, otče môj!136
107. Sľuboval si, že ma vezmeš.137
108. Lastovička lietala.138
109. Nebanovala bych.139
111. Janíčko, čo robíš?140
112. Zoťali brezu.141
113. Kukulienka, kdze si bola?141
114. Preleť, sokol, biely vták!142
115. Chodieval bych ja k vám.143
116. Na lúke trávičku kosci kosá.143
117. Nehorekuj, mati!144
118. Ej, pod kostolom ľalija.145
119. Akože ja pôjdem?146
120. Ta ma, bože, ta ma!146
121. Milá, čo robíš?147
122. Ceče voda, ceče voda.148
123. Ej, mal som dve frajerky.149
124. V šírom poli holubička.149
125. Spievaj si, slávičku!150
126. Počkajte, Slováci!151
127. Láska, bože, láska!152
128. Ej, hora, hora, hora vysoká.153
129. Horička zelená, zelenaj sa!154
130. Ach, môj bože, čo mám robit?155
131. Išla Marina.155
132. Išlo dzivče ku spovedi.156
133. Kačička divoká.157
KapitolaStrana
134. Ka horách bývame.157
135. Tu máš., Vávro, ten koláč.157
136. Od Oravy dážď ide.158
137. Sadla muška na konárik.159
138. V kláštorskej doline.160
Obsah162