Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha III. Písně slovenské (Sešit 5)


Ludvík Kuba, Pardubice 1887

Cena sešitu jednoduchého 40 kr.

ČÍSLO BĚŽNÉ: SEŠIT 32. KNIHY III. SEŠIT 5.

SLOVANSTVO

VE SVÝCH ZPĚVECH.

SBORNÍK

NÁRODNÍCH A ZNÁRODNĚLÝCH (VÝZNAMNÝCH) PÍSNÍ

VŠECH SLOVANSKÝCH NÁRODŮ.

POŘÁDÁ, HA R MONISUJE A V Y D Á V Á

LUDVÍK KUBA

V PODĚBRADECH.

KNIHA III.

PÍSNĚ SLOVENSKÉ.

1887.

NÁKLADEM VYDAVATELOVÝM (ZA OBĚTOVNÉ POMOCI NĚKTERÝCH SOUDRUHŮ). V KOMISSI F. & V. HOBLÍKA V PARDUBICÍCH.

Čísla 33. a 34. vyjdou 15. prosince jako dvojitý sešit a obsahovali, budou dokončení písní maloruských. Reklamace se vyřizuji pouze, než vyjde číslo příští.