Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XI. Písně jihoslovanské (V. Srbské).


Ludvík Kuba, Praha 1923

LUDVÍK KUBA

SLOVANSTVO

VE SVÝCH ZPĚVECH

Sborník písní všech národů slovanských
s původními teksty a českými
překlady

PÍSNĚ JIHOSLOVANSKÉ

PESME JUGOSLOVENSKE. — ПЕСМЕ JУГОСЛОВЕНСКЕ

I. SLOVINSKÉ. — SLOVENSKE
II. ČERNOHORSKÉ. — CRNOGORSKE

III. CHARVATSKÉ. — HRVATSKE

IV. DALMATSKÉ. — DALMATINSKE

V. SRBSKÉ Z KRALOVSTÍ. — SRPSKE IZ KRALJEVINE. —
СРПСКЕ ИЗ КРАЉЕВИНЕ

VI. BOSENSKOHERCEGOVSKÉ. — BOSANSKOHERCEGOVSKE.

— БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВСКЕ
VII. ZE STARÉHO SRBSKA. — IZ STARE SRBIJE. - ИЗ CTAPE
CPБИJE.

VIII. BULHARSKÉ. — БЖЛГАРСКИ

HUDEBNÍ MATICE UMĚLECKÉ BESEDY

PRAHA 1923

LONDON: J. W. CHESTER (272) PARIS: MAX ESCHIG