Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha XI. Písně jihoslovanské (V. Srbské).


Ludvík Kuba, Praha 1923