Slovanstvo ve svých zpěvech: Kniha VII. Písně slovinské


Ludvík Kuba, Pardubice 1890

KapitolaStrana
O jazyku slovinském.5
1. Pod Tříhlavem na jezeru.7
2. Pijme je, pijme!9
3. Co pak ty, chlapče . . .10
4. Vždyť jsem ti pravil mnohokrát.12
5. My Slovinci víno neprodáme!14
6. Aj, tichounkou nocí.16
7. Zajíc běží, zajíc běží.17
8. Když sudů není.18
9. Oj, bratře, jen dopij!21
10. Až já půjdu na Gorensko.22
11. Hrají čtyři šohaji.24
12. Mně vše jedno je.26
13. Bledá smrť na dvéře ťuká.28
14. Pán Bůh stvořil zemi.30
15. Vyplavala lodička.32
16. Zapějme vesele !34
17. Když jsem přišel k ní.36
18. Juch! hej! vždycky jen vesele!39
19. Dobrý večer, dobrý večer.40
20. Pod lipou pod lublaňskou.42
21. V neděli ráno přivstala.44
22. Majolko, buď pozdravena!46
23. Práce mi kázána.49
24. Slyšela jsem ptáčka pět.50
25. Svorně, bratří, pějme !52
26. Kolik kapek, tolik let.54
27. V Horách již zvoní.55
28. V dáli za horami.56
29. Vínečko sladké.59
30. Oj, Lublani bílá.60
31. Buď moje, buď moje!61
32. Můj milý odešel.62
33. Kdyby to věděl můj milý.64
34. Proč pak bys, děvče, lkalo.65
KapitolaStrana
35. Hoši se scházejí.66
36. Pochválen buď Ježíš Kristus.68
37. Půjdu já v Štýrský kraj.70
38. Za hory slunce zašlo.72
39. Jiří Benků, vem’ si Lenku !75
40. Třebas jsem holeček.76
41. Oj, ten vojanský buben.78
42. Přišly jsou kočky.80
43. Mně hrdlička zpívá.84
44. V neděli ráno přivstala.80
45. Pij, pij, vždyť ho máme víc!88
46. Uprostřed na oltáři.89
47. Zdali mne ráda máš?90
48. Půjdu na planiny.92
49. Tatíček, matička.95
50. U kolébky matka zpívá.96
51. „Potrkaná" (tanec).97
52. Ha horách je milo býti.98
53. Oj, stojí, stojí Bělehrad.100
54. Na světě není nad vinohrad.104
55. Můj otec má koníčky dva.106
56. Luna svítí.108
57. Verunka přiběhla.112
58. Zvěděl jsem smutnou novinu.114
59. S Bohem, s Bohem, moje milá!118
60. U zeleného rokytí.120
61. V Lublani v kasárnech.122
62. Žena jde na táčky.124
63. Na Gorensku krásně je.126
64. Mám koníčka bystrého129
65. Přiletěla pěnkavička.130
66. Jsem raní k vám host.132
67. Svatý Josef, stará hlava.133
68. Dvanáct hodin právě bije.134
69. Skřivánek zpívá.136
KapitolaStrana
70. Svorně, bratří, pějme !139
71. Jen sviť, jen sviť mi, slunce!140
72. Vždycky jsou v světě hledáni.142
73. Ženil výr se z jara.144
74. Jen podej mi ruku!146
75. Ti druzí se žení.149
76. Proč pak ty za mnou chodíš?150
77. Dělej, dělej kytku, milá!152
78. V zahrádce hoch se procházel.154
79. Dostal jsem raníčko.156
80. Loni jsem se ženil.158
81. Kdys kvetla jsem jak růžička.161
82. Ó, Jeleno!162
83. Zdali je tvrdý ten váš most?164
84. Vlaštovička přiletěla.166
85. Vodička i víno.168
86. Chlapci po cestě kráčejí.172
87. Oj, stojí lípa vysoká.176
88. Bratříčku milý, do vsi pojď.180
89. Všichni ptáci krásně pějí.182
90. Večer se již k zemi schýlil.184
91. Král Matyáš táhne.186
92. Po cestě muž jde ubohý.188
93. Když jsem byla děvčátkem.190
94. Můj otec má koníčky dva.193
95. Pod okno jsem zavítal.194
96. Veselí se všecek svět.196
97. Přes potok půjdu.198
98. Oj, sviť jen, zlaté slunko mé.200
99. Oj, stojí, stojí Bělehrad.203
100. Jak krásně zpívá černý kos.204
101. Po zahrádce chodila.206
102. Co je ti, dívko má?208
103. Moc byla hvězdnatá.210
104. Chlapci již se scházejí.214
KapitolaStrana
105. Pohleď, jak kolem jde!216
106. Již tmí se.218
107. Naše Lublaň bílá.220
108. V onom černém lese.222
109. Mně zemřela žena.225
110. Co je tobě, děvče moje?226
111. Odkud jsi, dívko rozmilá?228
112. Až do vsi já půjdu zas.230
113. Slunce již vychází.232
114. Zahřej kolo, nepostávej234
115. Otvírejte vrata.235
116. Veseli buďme, chlapci!236
117. Veselou svatbu máme dnes.238
118. Pros, má milá, s večera.240
119. Do vsi dnes zavítám.242
120. Víno se zdařilo!244
121. Já nedbám o prsten.245
122. Zahrádka je hrazená.246
123. Oj! vzhůru prápor Slávy!248
Prameny a přehled úprav251
Ukazatel písní252
Opravy253
Obsah254