Morawské národnj Pjsně


František Sušil, Brno 1840

KapitolaStrana
Postřelený1
Neděle nejmilejši1
Prosba o přewoz2
Newěsta před čepenim2
Ne tak gsi slibowal2
Nábytek newěsty3
Odwedeného prosba3
Na rozpacich3
Otčenáš4
Sirotek4
Wogna5
Wěnec zelený a zlatý6
We žnjch pjseň děwčat6
Žel o wjnek7
Dar za lásku8
Gaydoš8
Twrdý9
Auroda10
Čáry10
Mlýnářowa dcera10
Wěrný do smrti11
Wýhrůžka newěrné22
Ráno skoré12
Ráno skoré13
Stežka ušlapaná13
Netuze zarmaucená13
Netuze zarmaucená14
Hrabačka14
Těšanský milostpán14
Ráno15
Ráno15
Annice15
Zamilowaný16
Wracowánj se od milé16
Po zpěwu poznaná17
KapitolaStrana
Po zpěwu poznaná17
Utonulý18
Garo milé18
Weselý19
Weselý19
Co ge po wšem19
Hledač19
Podwodnjk20
Pohrdawý21
Komár ženich22
Hněw odložme22
Nutnost22
Wýprask23
Darowánj pérečka23
Ne nota, ale robota24
Žena malá24
Dar na rozchodnau24
Nenemilý častý přjchod24
Přjčina25
Starý a mladá25
Manželka zrádná26
Manželka zrádná28
Domluwa28
Newěsta před čepenjm28
Newěsta před čepenjm29
Nesmutná29
Swědectwj29
Náděge30
Pláč neplatný30
Rekrutowánj30
Fiala31
Nedůwěrná31
Čerwené gabljčko32
Čerwené gabljčko32
Častowánj milenky33
KapitolaStrana
Cena panen a mládenců33
Husičky33
Pacholci před musikau33
Wzdálenost nenj překážkau34
Dary špatné34
Odkad darmo?34
Rodinné mjsto neymilegšj34
Děkuge rodičům newěsta35
Nezdar35
Prosba36
Dar wyžádaný36
Kowáři36
Na pochodu37
Swekruše nad matku37
Wzkazka37
Připjgege37
Pohrdánj38
Rozegitj38
Pohrůžka38
Pohrůžka38
Wýmjnky39
Wýmjnka39
Kdyby39
Milý nad matičku40
Wýstraha40
Wýstraha40
Odewzdánj se41
Rozdělenj srdce42
Zabitý42
Šaty43
Zlá žena43
Šatky chlapečkowy44
Uchlácholenj psa44
Wyhogjwaný44
Nerád na wognu45
KapitolaStrana
Wýstraha45
Stezka znamenaná45
Odbytj46
Zamilowaný46
Na wogně zabitý46
Šaty woganské47
Škoda muže dobrého47
Dwě milé nemožno48
Bezpanný48
Panenstwj48
Zeman49
Wolky49
Odstraněnj překážek49
Nabjzenj se50
Odwedený na odgezdu51
Žal pro milého51
Prosba za pautnici51
Dobrá milá52
Hospodárstwj špatné52
Garo52
Zhrzená53
Skládánj pjsnj53
Skládánj pjsnj54
Koňák54
Hádánj nedobré54
Zapomněnliwý55
Wymiňowánj55
Wymiňowánj56
Lehko naleznutá56
Z wogny newyplacený56
Slib nedržený57
Swobodný57
Po oddawkách58
Zpráwa o čepenj milé58
Nenj gešťě weta58
KapitolaStrana
Pomluwami rozwedenj59
Očekáwánj hodu59
Nezaufalý59
Možné zbawenj žalosti60
Swjtánj skoré60
Matyáš60
Shořelá61
Láska wadnaucj61
Žádost a stesk61
Sklamaná62
Sklamaná63
Rada k podwodu63
Rada k podwodu63
Hradišť64
Husaři65
Hledánj bylin65
Bránj za husary65
Husička66
Děwa auslužná66
Přjčina bledosti66
Drahý saláš, dražšj milá66
Wyšjwánj milému67
Páwj pérko67
W hrobě k sobě přišlj67
Když rekruta wezau do Brna k ostřjhánj69
Židowské radowánky w masopustný den70
Zlý hospodář70
Wolenj70
Náhrada71
Rada72
Opauštěnj těžké73
Kamarádka172
Rada o zapomjnánj73
Nůše welká74
Nowáci woganštj74
KapitolaStrana
Poljkánj75
Wýmjnka75
Nesirota76
Wůle poslednj76
Co hůře77
Slib neslibný78
Pomsta na falešnost79
Budenj79
Kytička79
Chycený80
Trest sobě uložený80
Cigáně81
Žená zlá81
Nestálý81
Prosba hanaččina82
J chudobnj sebrati se mohau82
Na cestě82
Na pochodu83
Pacholci před musikau83
Nemožnost83
Košulenka84
Skromná84
W čas žnj, když děwčata z práce gdau84
Gde mimo85
Zbraňowánj neprospěšné86
Wýpůgčka86
Buděnj87
Co těžko a co lehko87
Co lepšj87
Stolař87
Odkládánj88
Promrhánj88
Neznámému nedá se ljbat88
Náwrat darů89
Rozchodné89
KapitolaStrana
Nedostatek90
Odrada90
Žena91
Maudrá91
Rukawičky91
Podkowěnky92
Oránj wolmi92
Nekáraná žena92
Nemocná a umrlá92
Čekánj na darmo93
Wzkazka po konjku93
Nářek odwedeného94
Hanácká swatá tanečná94
Rada matčina94
Nářek odwedeného95
Muž potřebný95
Babička95
Galán na prodag95
Dar na rozlaučenau96
Co milo a co milegi96
W čas žnj96
Hospodárstwj98
Morawa98
Chudobná nenj ledaco98
Stesk99
Bázliwý muž99
Neklamliwý100
Před musikau100
Strogenj se na execjrku101
Hawran101
Na dolině dobře101
Janko zabitý102
Wýplata103
Konwalija103
Rozmarýn103
KapitolaStrana
Žena zlá103
Šiditelka104
Škoda pro wdowce104
Chasa morawská na pochodu104
Záwist swěta neškodná105
Wěrna105
Osiřala newěsta106
Wogák107
Dcera mlynařowa107
Obrázek žiwý108
Piganská109
Šanowánj a milowánj109
Lepšj horka nad dolku110
Na wogně dobře110
Připjgenj na wjnek110
Studánka111
Zapomjnati tjže než kamenj woziti111
Nezwaná111
Rada112
O sw. Duchu113
Porada lehká113
Wýpowěd113
Umj si poradit113
Určitě choděnj114
Nemilý šohag otrhaný114
Wdowec nemilý115
Za wdanau neslušno115
Wyhledaná giná115
Mladý a starý115
Samorost116
Při odbjránj se newěsty z domu116
Nepowjm117
Lidé hanj dobráu117
Samorost117
Radda118
KapitolaStrana
Zdory na zdory118
Neweselo bez milé119
Pérečko páwj119
Rozgjmánj skutků Božjch119
Leniwý120
Zlomek121
Oči wšetečné122
Uleknutj - se122
Odwedený122
Tanečnjci123
Stesk chudobné123
Winšowánj124
Chodujk krwawý124
Ljn124
Zdwořilj125
Wzdory125
Hedbáwná šnúrečka125
Podánj ručánky126
Zamlauwánj126
Děwečka s páwem126
Pastewnice odešlá172
Podělenj128
Wýhůžka128
Dluh129
Zpomeneš129
Ztracená láska129
Nápowěd130
Opomjtawý130
Bitwa u Slawkowa131
Hubičky131
Zapomjnánj132
Změna132
Potěcha we smutku132
Wražedlný milý133
Obydlj milé134
KapitolaStrana
Shodowánj se134
Čarowánj135
Pacholci před musikau135
Pláč za milým136
Koza137
Stružinka, kalina, linduška, krušinka137
Odwedená140
Wzkázánj po holubince140
Neznámého láska zawrhnutná141
Rozchod141
Wýstraha141
Morawka upřjmná141
Nowiny smutné142
Nemocná142
Odpowěd dceřina143
Cizá matka143
Kůň pozná falešnau144
Milenka lepšj než rodina145
Komár s muškau na robote146
Košulenka na schowánj146
Obgedlá146
Wěrný newěrné146
Pyšnj147
Sklenička148
Podánj šabličky148
Wýsluha148
Čekáwánj148
Potěcha we smutku149
Newěsta na swadb149
Při čepenj newěsty150
Swadebnj na Hanné; newěsta150
Buděnj151
Mjsto hotowé151
Žalost po milé151
Stawenj152
KapitolaStrana
Času dost152
Wýhrůžka152
Srdéčko swjtiwé152
Čj by byla?153
Domlauwánj se153
Wzkazowánj a odkazowánj153
Swadebnj154
Na odchodě155
Stesk155
Dowoláwánj se dne155
Snjdanj156
Tanec156
Prstýnek darem daný156
Obrok pro koně156
Wonička157
Falešný157
Stará a mladá157
Cesta zarůstlá157
Štukánj158
Jukel158
Kljče160
Wolánj pomsty160
Wjnek zelený neydražšj161
Mosteček162
Krásná trawačka162
Wywolena164
Ukrutný přewoznjk164
Na swadbě166
Cesta za milau166
Těžká láska167
Niwa šuhagowa167
Ne ledakdo milý167
Odwedeného prosba168
Odlučowánj se169
Mlynář slib nedržj170
KapitolaStrana
Která šwárná?170
Pyšné děwy171
Těžké rozlaučenj171
Sezdánj možné171
Sirotci171
Oklamala se172
Tatjnek přjsněgšj172
Wzkazka po gabljčku172
Zawedená173
Za Turka prowdaná174
Odwedený175
Rozžehnáwánj se175
Teskno176
Milost těžká176
Pawlowštj chasnjci a šafářowa dcera176
Hrdina177
Rozwerný177
Šáteček178
Tanec178
Laučenj se rekrutowo178
Starec nemilý179
Hodiny179
Rybj oko180
Zapomjnka nemožná180
Piwo milé180
Lhostegný181
Markytánka181
Dobýwánj se181
Bačaláci 182
Kapitáni wzácnj182
Zemané w Uhrách183
Sestra trawička183
Při žniwé187
Raněný187
Odkaz188
KapitolaStrana
Newěřiwá188
Wábná zahálečka189
Spolehlý na milé wěrnosť189
Stydliwost panen190
Žel190
Negménj fragera191
Pitj daremné191
Lawečka191
Nowina192
Zanechaná192
Náděge192
Tatárek192
Sljbený dar193
Hruška193
Hruška193
Nářek na rodiče194
Pýcha předcházj pád194
Swekruše a sirota195
Wjnek ztracen195
Zagatá196
Památka na smrt197
Wjtánj w hospodě198
Wjnek ztracený198
Statek199
Pomlauwaný bez přjčiny199
Pohůnek199
Nestarawý200
Žádost200
Při tanci200
Zamčené pohrdawému srdce201
Wogák bohat201
Lhosťegný202
Hrozba202
Družka a newésta202
Muž uwázaný203
KapitolaStrana
Ošizený203
Zagjmánj203
Zpomenutj204
Tauha na mladosti ztrátu204
Bogownice udatná205
Wzdor206
Zkrocenj zlé ženy206
Záplata za robotu207
Záwdawek207
Odcházegjcj do wogny207
Do sena zakopaná208
Lhostegný208
Kachny208
Sen smutný208
Sen smutný209
Lepšj srownáwánj než hádat-si dáwánj209
Udobřjwánj milenky rozhněwané210
Když z pastwy gedau210
Žádánj wěnečku210
Rozlaučenj bolestné211
Ztráta211
Zwůle211
Žel a náděge212
Ženich přespolnj212
Žalkowice212
Poctiwost213
Wýpowěd domnělá213
Ženěnj zlé213
Hody škodliwě213
Newěda214
Sisj214
Obsah215